ბიბლიოთეკა

ბიბლიოთეკა მობრძანდით საზოგადოებრივ კოლეჯ "საგანძურში" და ბიბლიოთეკის კომფორტულ გარემოში გაეცანით თქვენთვის საინტერესო და საჭირო ლიტერატურას.

კომპიუტერული ცენტრი

კომპიუტერული ცენტრი მობრძანდით საზოგადოებრივ კოლეჯ "საგანძურში" და ისარგებლეთ კომფორტული კომპიუტერული ცენტრით.

საზოგადოებრივი კოლეჯი

საზოგადოებრივი კოლეჯი "საგანძური" საზოგადოებრივი კოლეჯი "საგანძური" ქმნის პროფესიული ცოდნის მიღებისათვის აუცილებელ გარემოს, აკმაყოფილებს არსებულ პროფესიულ საგანმანათლებლო მოთხოვნებს საქართველოში, ნერგავს მაღალი დონის სწავლების მეთოდებს.

სილაბუსები

ბეჭდვა

• ბუღალტერი - მესამე საფეხური (მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ბუღალტერ-მოანგარიშე).

• ბუღალტერი - მეოთხე საფეხური (მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ბუღალტერ- ტექნიკოსი).

• ბუღალტერი- მეხუთე საფეხური (კვალიფიკაცია- ბუღალტერი).

• ტუროპერატორი - მესამე საფეხური (კვალიფიკაცია- ტურისტული მომსახურების დაჯავშნის სპეციალისტი).

• ტუროპერატორი -მეოთხე საფეხური (კვალიფიკაცია- ტურისტული პროდუქტის გაყიდვის სპეციალისტი).

• ტუროპერატორი-მეხუთე საფეხური (კვალიფიკაცია- ტუროპერატორი).

• მცირე ბიზნესის მწარმოებელი - მეოთხე საფეხური (მცირე ბიზნესის მწარმოებლის მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია).

• მცირე ბიზნესის მწარმოებელი - მეხუთე საფეხური (მცირე ბიზნესის მწარმოებლის მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია).

• ინფორმაციული ტექნოლოგი - მესამე საფეხური (კვალიფიკაცია - ინფორმაციული ტექნოლოგი).

გიდის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა - მესამე საფეხური (კვალიფიკაცია -სპეციალიზირებული გიდი (ეკო, კულტურული));

სასტუმრო საქმისმწარმოებლის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა - მესამე საფეხური (კვალიფიკაცია -სასტუმრო საქმისმწარმოებელი);

Georgian (Georgia)English (United Kingdom)

ძებნა

ამჟამად ხაზზეა

ჩვენ გვყავს 2 სტუმარი ხაზზე
ფირნიშები
ფირნიშები
ფირნიშები
ფირნიშები

კონტაქტი, მისამართი

ტელ : (+99532)2187207; ტელ/ფაქსი: (+ 99532)2187107;

ელ.ფოსტა: spc@spc.ge

ქ. თბილისი, ა. პოლიტკოვსკაიას ქ.4.

 

ინფორმაცია

ვებგვერდის მესაკუთრე: საზოგადოებრივი კოლეჯი "საგანძური"

ვებგვერდი შექმნილია: 30.01.2012;

განახლებულია:06.08.2012.